Skip to main content

Tập huấn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2018

Sáng ngày 9/8, Sở Tư pháp đã khai mạc hội nghị tập huấn nghiệp vụ đăng ký và quản lý hộ tịch năm 2018.