Skip to main content

Sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ngày 16/5/2019, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc...

 

Các đại biểu dự hội nghị

 

Sau 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, các cấp ủy đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai học tập, quán triệt chuyên đề toàn khóa và chuyên đề các năm gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII; đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo sức lan tỏa rộng lớn, trở thành hành động tự giác của nhiều tập thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân, góp phần xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Việc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu sắc, có sức lan tỏa, đã và đang đi vào cuộc sống, toàn tỉnh xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực. Bên cạnh đó, việc tổ chức Cuộc thi viết "Những tấm gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn" đã thu hút trên 9.500 bài dự thi, qua đó góp phần tuyên truyền, làm sâu sắc hơn giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả đạt được sau 03 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Để việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đạt kết quả cao hơn nữa, đồng chí đề nghị các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2019, nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu; xác định rõ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ cấp bách, lâu dài và thường xuyên; chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm hay, sáng kiến tốt; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên, cán bộ, đảng viên theo lý tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.