Skip to main content
-A A +A

Công bố danh sách thương nhân được mua, bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của tỉnh (đợt 03 năm 2018)

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa công bố danh sách 08 thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới tỉnh Lạng Sơn đợt 03 năm 2018 tại Quyết định số 244/QĐ-UBND ngày 29/01/2017.

 

 

Hình ảnh tại khu vực Cửa khẩu Nà Nưa (Tràng Định). Ảnh: TTXVN

Theo đó, danh sách công bố gồm 02 thương nhân trong tỉnh và 06 thương nhân ngoài tỉnh. Các thương nhân có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trao đổi, mua bán hàng hóa qua biên giới tại Quyết định số 52/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 34/2016/TT-BCT ngày 28/12/2016 của Bộ Công Thương và các quy định khác có liên quan.  

 

(danh sách thương nhân kèm theo)

  

Minh Thế