Skip to main content

Kiểm định cân tại các chợ của thành phố Lạng Sơn

            Thực hiện Quyết định số 13/2007/QĐ-BKH&CN của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành ngày 6/7/2007 về “Danh mục phương tiện đo phải kiểm định”, Chi cục tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lạng Sơn (CCTCĐLCL), là đơn vị trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với phòng Kinh tế thành phố, Công ty chợ Lạng Sơn, Ban quản lý chợ Giếng Vuông tiến hành tuyên truyền, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị, hộ kinh doanh trên địa bàn tiến hành kiểm định các loại Cân sử dụng trong hoạt động mua bán tại các chợ.

Để đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng, hạn chế tình trạng gian lận trong cân đo, chi cục đã đặt các cân đối chứng tại các khu vực chợ Đông Kinh, Kỳ Lừa, Giếng Vuông và một số chợ huyện để người dân có thể tự kiểm tra khối lượng hàng hóa trước khi ra khỏi chợ.

Trước khi rà soát và xử phạt theo Quy định số 54/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 5/6/2009, chi cục đã tuyên truyền để nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân và các hộ kinh doanh về quyền lợi và trách nhiệm để họ tự giác mang cân đến kiểm tra. Theo quy định nêu trên, các hành vi vi phạm quy định về đo lường trong hoạt động thương mại bán lẻ sẽ bị phạt tiền từ 200 ngàn đến 5 triệu đồng. Mức cao nhất là 30 triệu đồng đối với các hành vi gian lận trong việc sử dụng giấy chứng nhận, dấu hoặc tem kiểm định; làm thay đổi tình trạng kỹ thuật, đặc tính đo lường của phương tiện đo; không thực hiện kiểm định phương tiện đo trong thời gian quy định theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

            Qua 5 ngày làm việc tại 2 khu vực chợ (Đông Kinh và Giếng Vuông), các cán bộ thuộc phòng Quản lý đo lường đã kiểm định được tổng số 277 chiếc cân đồng hồ các loại. Trong số đó có 242 chiếc đạt tiêu chuẩn (chiếm 87,36%); 35 chiếc không đạt (12,63%). Những cân không đạt đều đã mất niêm phong kẹp chì. Sau khi kiểm định, điều chỉnh các cán bộ đã niêm phong kẹp chì mới và dán tem kiểm định ghi rõ thời gian kiểm định kế tiếp (tháng 6/2011).    

                                                         Bùi Thị Hồng Hà

                                                            Sở Thông tin và Truyền thông

                                                                     (Theo: baolangson.com.vn)