Skip to main content

Kết quả thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2009 trên địa

     Với sự tập trung chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn, sự phối hợp chặt chẽ của các ngành liên quan, sự nỗ lực của các chủ đầu tư, của chính quyền địa phương và được sự đồng tình ủng hộ của đông đảo nhân dân trong vùng có dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2006-2009 trên địa bàn tỉnh và đạt được những kết quả nhất định.

Đến nay, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ sử dụng cho các dự án giao thông giai đoạn 2003-2010 đã hoàn thành 3/4 dự án đường đến trung tâm xã và 1 dự án đường giao thông khác đang được thi công; các dự án thuỷ lợi miền núi đã hoàn thành 3 dự án là cụm công trình thủy lợi Thất Khê, cụm công trình thủy lợi Trấn Yên và hệ thống trạm bơm Hữu Lũng; hoàn thành và quyết toán 2 dự án an toàn hồ chứa là dự án hồ Pắc Làng và hồ Tam Hoa và đang thực hiện 1 dự án hồ Kai Hiển, dự kiến hoàn thành trong năm 2010; dự án kè bờ sông suối biên giới Việt–Trung với tổng mức đầu tư 194.000 triệu đồng, trong đó sử dụng 100% vốn TPCP, hiện nay đang trong giai đoạn hoàn thiện thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình, dự kiến khởi công trong quý 3/2010.

Về các dự án y tế: Đối với bệnh viện tuyến huyện, đã cơ bản thi công xong phần thô các hạng mục xây mới và hoàn thành phần cải tạo Bệnh viện đa khoa các huyện Lộc Bình, Tràng Định; Bệnh viện đa khoa các huyện Chi Lăng, Văn Quan đang thi công phần xây mới các hạng mục; các hạng mục phòng khám đa khoa khu vực Mỏ Nhài (Bệnh viện đa khoa Bắc Sơn), phòng khám đa khoa khu vực Vân Nham (Bệnh viện đa khoa huyện Hữu Lũng), phòng khám đa khoa khu vực Bằng Mạc (Bệnh viện đa khoa huyện Chi Lăng) đã thi công xong phần thô gồm phòng khám và nhà hành chính. Các dự án Bệnh viện đa khoa huyện Hữu Lũng, Bắc Sơn, Bình Gia khởi công tháng 12/2009. Các bệnh viện đa khoa huyện Đình Lập, Văn Lãng, Cao Lộc đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đang thực hiện công tác đấu thầu và giải phóng mặt bằng. Về trang thiết bị y tế, trong 2 năm 2008 và 2009, các bệnh viện đa khoa huyện đã được cung cấp lắp đặt đưa vào sử dụng các trang thiết bị y tế thiết yếu thuộc Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008-2010 theo Quyết định 47/2008/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ.

Đối với bệnh viện tuyến tỉnh, Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh đã hoàn thành giai đoạn I, quy mô 87 giường, vốn Chương trình MTQG; giai đoạn II đang hoàn thiện hồ sơ dự án trình phê duyệt, quy mô 100 giường; phần thiết bị đã thực hiện song công tác đầu thầu. Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn: đang trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Kết quả thực hiện các dự án kiên cố hoá trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên đến 31/12/2009 đã phê duyệt đầu tư và thi công xây dựng 1.143 phòng học, đạt 46,5% kế hoạch của cả giai đoạn; 653 phòng công vụ đạt 39,8% kế hoạch của cả giai đoạn. Tổng mức đầu tư được phê duyệt: 469.222 triệu đồng. Hoàn thành xây dựng 1.037 phòng học đạt 42,2% kế hoạch của cả giai đoạn; 642 phòng công vụ đạt 39,1% kế hoạch của cả giai đoạn.

Nhìn chung, trong giai đoạn 2006-2009 tỉnh Lạng Sơn đã có nhiều biện pháp tích cực như tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc… do vậy đến hết năm 2009 việc thực hiện các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ ở tỉnh đã hoàn thành đưa vào sử dụng 3 công trình giao thông, góp phần tăng tỷ lệ đường giao thông đi được 4 mùa từ 84% (năm 2006) lên 86,3% (năm 2009); hoàn thành 5 công trình thủy lợi góp phần cung cấp nước tưới chủ động cho 2.197 ha đất nông nghiệp, phục vụ chuyển dịch cơ cấu cây trồng; hoàn thành xây dựng 1.037 phòng học đạt 42,2% kế hoạch của cả giai đoạn; 642 phòng công vụ đạt 39,1% kế hoạch của cả giai đoạn góp phần xóa phòng học 3 ca, phòng học tạm, nâng cao chất lượng giáo dục cho học sinh trên địa bàn, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa; hệ thống mạng lưới y tế huyện tiếp tục được tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị…

Có thể nói, những kết quả mà tỉnh Lạng Sơn đạt được thông qua việc thực hiện các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trong giai đoạn 2006-2009, đã góp phần không nhỏ vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

 

                                  Nguyễn Thị Lệ Thu

                                 Văn Phòng UBND tỉnh

                                     (Nguồn: Báo cáo số 141/BC-UBND)