Skip to main content

Hội thảo Đề án 30 và kinh nghiệm quốc tế về cải cách thể chế.

Ngày 28/5, tại Hà Nội, Tổ Công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội thảo “Đề án 30 và kinh nghiệm quốc tế về cải cách thể chế”.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 30 của Thủ tướng cho biết, một Nghị định về kiểm soát thủ tục hành chính sắp được ban hành, theo đó một cơ quan kiểm soát thủ tục hành chính sẽ ra đời cùng với một cơ chế kiểm soát thủ tục hành chính ngay từ khâu dự thảo.

Hiện nay ở Việt Nam, cần triển khai một chiến lược dài hạn nhằm phát huy những kết quả của Đề án 30 trong việc cải cách thủ tục hành chính nói riêng và cải cách thể chế nói chung.

Các ý kiến hội thảo của các chuyên gia quốc tế đã chia sẻ  nhiều kinh nghiệm và giải đáp một số vấn đề về cải cách thể chế và bày tỏ ấn tượng khi trong một thời gian ngắn, Đề án 30 đã đạt được nhiều kết quả, đã xây dựng được một hệ thống thiết chế để thực hiện cải cách. Đặc biệt, Việt Nam đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê thủ tục hành chính trong toàn quốc và việc đề ra mục tiêu cắt giảm 30% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính là một con số rất ấn tượng khi mà các quốc gia Châu Âu mới chỉ bắt đầu từ việc cắt giảm 25% gánh nặng chi phí này.

Các ý kiến khuyến nghị: Các cơ quan quản lý cần liên tục đơn giản hóa các quy định hiện hành, bãi bỏ những quy định không cần thiết, nhằm tới mục tiêu quản lý nhưng không gây ra gánh nặng cho người dân và doanh nghiệp,

Nhân tố thành công của quá trình cải cách thể chế là có sự ủng hộ chính trị ở cấp cao nhất, bên cạnh đó là tổ chức bộ máy của cơ quan Chính phủ và các bộ phận thuộc bộ, ngành và địa phương.

 

 

                                                   Vũ Đình Chuyền

                                             Sở Thông tin và Truyền thông

                                                      Nguồn:chinhphu.vn