Skip to main content

Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm việc với Sở Tư pháp, Sở Y tế và Công an tỉnh Lạn

Ngày 31/03/2010 Đoàn Khảo sát của Ủy ban Tư pháp Quốc hội do Ông Hoàng Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Tư pháp, Sở Y tế và Công an tỉnh Lạng Sơn về lĩnh vực bổ trợ tư pháp. Cùng làm việc có ông Hà Văn Thanh, Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh và bà Trần Thị Hoa Sinh, Phó trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lạng Sơn.

            Đoàn đã nghe báo cáo của Sở Tư pháp về tình hình và kết quả thực hiện quản lý nhà nước về luật sư và giám định tư pháp. Báo cáo của Sở Y tế về thực hiện công tác pháp y của tỉnh. Báo cáo của Công an tỉnh về kết quả công tác giám định kỹ thuật hình sự và pháp y.

            Trên cơ sở kết quả hoạt động, những khó khăn và kiến nghị đề xuất các đơn vị đã giải trình một số vấn đề mà đoàn khảo sát quan tâm.

            Phát biểu tại buổi làm việc ông Hoàng Văn Minh đã ghi nhận những cố gắng của Lạng Sơn đối với công tác bổ trợ pháp mong các cơ quan chức năng cần quan tâm nhiều hơn để lĩnh vực bổ trợ tư pháp ngày càng hoàn thiện hơn. Thời gian tới, tỉnh cần tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ luật sư, tăng cường mối quan hệ của các luật sư với các cơ quan tố tụng; Các luật sư tăng cường cập nhật các văn bản Pháp luật, việc hành nghề luật sư phải gắn với quyền và trách nhiệm. Đoàn đề nghị Tỉnh cần tạo điều kiện cho luật sư hoạt động theo quy định của Pháp luật.

Đối với việc giám định tư pháp cần quan tâm đến công tác của giám định viên, có chính sách thu hút đội ngũ này; Tỉnh cần sớm kiện toàn đội ngũ giám định viên trong các cơ quan tài chính, văn hóa và các ngành chuyên môn khác. Đề nghị ngành tư pháp chủ động quan hệ với các ngành khi có việc cần trưng cầu các giám định viên để thực hiện nhiệm vụ; Những người được trưng cầu phải là những chuyên gia giỏi.

Đoàn tiếp thu toàn bộ những kiến nghị đề xuất của các đơn vị và có trách nhiệm phản ánh kịp thời đến các cơ quan chức năng để giải quyết.

                                               

                                                                                                             Vũ Đình Chuyền

                                                                                                   Sở Thông tin và Truyền thông