Skip to main content

Phối hợp kiểm tra việc sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện trên địa bàn tỉnh

        Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, từ ngày 12/03/2010 đến ngày 24/03/2010 Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Trung tâm tần số vô tuyến điện khu vực I thuộc Cục Tần số vô tuyến điện, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong việc sử dụng Tần số và thiết bị phát sóng vô tuyến điện (VTĐ) trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã kiểm tra các cơ quan, đơn vị gồm: Viễn thông Lạng Sơn; Chi nhánh Viettel Lạng Sơn; Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 8 doanh nghiệp Taxi và 4 Đài Truyền thanh Truyền hình huyện, thành phố.
           Sau khi kiểm tra, đo thông số kỹ thuật của thiết bị phát sóng vô tuyến điện; kiểm tra giấy phép các loại cho thấy, các cơ quan, đơn vị có sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ đã chấp hành tốt các quy định của nhà nước như: Có giấy phép sử dụng tần số, sử dụng đúng tần số, công suất theo giấy phép, nộp lệ phí đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên vẫn còn một số ít đơn vị có những sai phạm như: Sử dụng sai tần số đã được cấp phép, Giấy phép đã hết thời hạn sử dụng, không có giấy phép đăng ký sử dụng tần số…Cùng với việc biểu dương những cơ quan, đơn vị chấp hành tốt các quy định nhà nước về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ, Đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở một số cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đúng quy định về sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ đồng thời yêu cầu các đơn vị này khắc phục ngay các trường hợp vi phạm, báo cáo kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông.
          Thông qua đợt kiểm tra đã tăng cường công tác tuyên truyền cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc sử dụng tần số VTĐ là tài nguyên hữu hạn của quốc gia cần được quản lý và sử dụng có hiệu quả; chấn chỉnh uốn nắn kịp thời các hành vi sai phạm; đồng thời nâng cao hơn nữa vai trò quản lý nhà nước của các cơ quan chức năng, đưa công tác quản lý việc sử dụng tần số và thiết bị phát sóng VTĐ trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, tuân thủ pháp luật, tránh để xảy ra can nhiễu giữa các mạng vô tuyến điện./.
 
                                                                                                                Nguyễn Trọng Hùng
                                                                                                          Sở Thông tin và Truyền thông