Skip to main content

Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2010

            Sáng ngày 17/3/2010, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị giao ban xây dựng cơ bản quý I năm 2010. Đến dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo UBND tỉnh; Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành trực thuộc UBND tỉnh; Kho Bạc Nhà nước tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo các Đơn vị: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng, Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Giao thông Cửa Đông, Công ty TNHH một thành viên Tư vấn xây dựng Giao thông, Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thủy lợi, Công ty CP Cấp thoát nước... Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

            Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày Báo cáo của UBND tỉnh về đánh giá, kiểm điểm công tác triển khai thực hiện các Dự án đầu tư xây dựng công trình và các Dự án trọng điểm, Dự án tập trung chỉ đạo của tỉnh; Báo cáo về việc thực hiện các nguồn vốn, công tác giải ngân các Dự án theo quy định...

            Các đại biểu đã tập trung thảo luận làm rõ những việc đã làm được, chưa làm được, nguyên nhân, từ đó đề ra các giải pháp thực hiện tốt hơn và đẩy nhanh tiến độ XDCB các Công trình ngay từ đầu quý II năm 2010.

            Kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã khẳng định trong lĩnh vực XDCB quý I của tỉnh có bước phát triển. Các Dự án đã chủ động nguồn vốn, một số cơ chế, chính sách quản lý đầu tư XDCB được sửa đổi, bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai các Dự án. Giá trị khối lượng thực hiện tăng trên 5% cùng kỳ, giải ngân thanh toán đạt 120% quý I năm 2009. tổ chức thẩm định 19 DA, phê duyệt đầu tư 16 DA, phê duyệt KH đấu thầu 18 DA, khởi công mới 6 DA, đưa vào sử dụng 8 công trình, đặc biệt đã đóng điện lưới Quốc gia cho 3 xã cuối cùng của tỉnh để đạt 100% số Xã có điện lưới Quốc gia là xã Tân Hòa, xã Quý Hòa, xã Vĩnh Yên thuộc huyện Bình Gia. Đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu các Cấp , các Ngành, các Chủ đầu tư cần nâng cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ các quy định quản lý đầu tư XDCB, đảm bảo chất lượng công trình, đẩy nhanh tiến độ thi công các Dự án theo kế hoạch.../.

 

                                                                                                                                  Hoàng Văn Đồng

                                                                                                                       Sở Thông tin và Truyền thông