Đôi nét ghi nhận về tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn thành phố Lạng Sơn

Thứ Ba, 08/08/2017 - 16:53

Thực hiện các Nghị định của Chính Phủ, căn cứ vào Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành và văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND có 12 cơ quan chuyên môn tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND cùng cấp và theo quy định của pháp luật; góp phần đảm bảo sự thống nhất quản lý của ngành hoặc lĩnh vực công tác từ Trung ương đến địa phương.

 

Lãnh đạo UBND TPLS trao Quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp cho Đội quản lý trật tự đô thị TPLS

 

Về trình cộ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ công chức các phòng chuyên môn của thành phố: 100% lãnh đạo, quản lý có trình độ Đại học trở lên; trong đó  trình độ Thạc sỹ trên 6,4%; hầu hết các lãnh đạo, quản lý đều có Chứng chỉ ngoại ngữ, Tin  học văn phòng và đều đã qua các khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước và lý luận chính trị. Về đội ngũ công chức các phòng chuyên môn có bản có trình độ Đại học, chỉ còn một số ít là trình độ Cao Đẳng và Trung cấp.

 

Chỉ tính trong 6 tháng đầu năm 2107, UBND TPLS đã ban hành quyết định thành lập mới 02 đơn vị sự nghiệp, đó là Đội quản lý trật tự đo thị và Trường Mầm non 2-9, đồng thời xây dựng Đề án tinh giản biên chế, xắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc báo cáo UBND tỉnh theo quy định; thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP 04 trường hợp; bổ nhiệm 04 trường; bổ nhiệm lại 04 trường hợp; điều động, luân chuyển 06 trường hợp; chuyển 01 công chức sang hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và cho thôi việc 01 trường. Dự kiến 12/12 cơ quan chuyên môn đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.  

 

Trong thời gian tới, UBND TPLS sẽ tiếp tục ban hành kịp thời quyết định quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn theo Nghị định số 37/2004/NĐ-CP của Chính phủ. Tiếp tục xây dựng và thực hiện Đề án tinh giản biên chế, xắp xếp lại tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp theo sự chỉ đạo của tỉnh. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan đảm bảo hoạt động theo đúng chức năng quản lý nhà nước. Bố trí công tác đối với công chức do UBND tỉnh tuyển dụng; tiếp nhận công chức, viên chức theo quy định. Tiếp tục rà soát, chọn cử cán bộ, công chức, viên chức đã được phê duyệt theo kế hoạch đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực, chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ được giao./.

 

Thanh Huệ

BẢN ĐỒ TỈNH LẠNG SƠN

LIÊN KẾT WEBSITES
THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP

web stats

HỖ TRỢ KỸ THUẬT TRỰC TUYẾN

0253.818.657              0918210111

Liên hệ qua Yahoo Messenger Liên hệ qua Yahoo Messenger

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH LẠNG SƠN

Giấy phép số: 20/GP-TTĐT ngày 12/3/2015 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử

Cơ quan thường trực: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Chịu trách nhiệm chính: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

Trụ sở: Đường Hùng Vương, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.

Điện thoại: (0205) 3.812.959; Fax: (0205) 3.814.302 Email: ubndls@langson.gov.vn

Ghi rõ nguồn “Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn” hoặc “www.langson.gov.vn” khi đăng tải lại thông tin từ Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn