Skip to main content

Một số giải pháp nâng cao chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin (ICT index)

Kết thúc năm 2016, theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, tỉnh Lạng Sơn có 02 chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin còn xếp thứ hạng thấp so với cả nước, đó là: Cung cấp thông tin trên Cổng Thông tin điện tử và tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp được giải quyết trực tuyến mức độ 3, 4. Theo cơ quan chức năng, đây là kết quả của tình trạng phát triển công nghệ thông tin không được duy trì ổn định, thường xuyên và liên tục. Mặc dù từ năm 2008, tỉnh Lạng Sơn đã là một trong những tỉnh có ứng dụng công nghệ thông tin khá tốt trong hoạt động cơ quan nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, song trong những năm trở lại đây, hoạt động này có bước chững lại do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

 

hai1.png

 

Từ năm 2008, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai ứng dụng Văn phòng điện tử, Thương mại điện tử tử và nhiều ứng dụng CNTT khác phục vụ người dân và doanh nghiệp

 

Một trong những nguyên nhân dẫn đến kết quả đánh giá chỉ số xếp hạng ICT index của Lạng Sơn ở TOP cuối có thể do số liệu thống kê chưa đầy đủ. Cũng theo Sở Thông tin và Truyền thông thì số liệu về số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính trên mạng của các doanh nghiệp với cơ quan Thuế, Hải Quan không được tổng hợp trong báo cáo của Bộ. Trong khi đó, tỉnh Lạng Sơn có vài ngàn doanh nghiệp hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu với kim ngạch xuất nhập khẩu gần 4 tỷ USD/năm, toàn bộ khối doanh nghiệp này đã thực hiện thủ tục khai báo Hải quan, nộp thuế trực tuyến từ nhiều năm qua.

 

hai2.png

 

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Hải quan Lạng Sơn phục vụ doanh nghiệp. Ảnh: Báo Hải quan.

 

Để khắc phục nhanh những hạn chế nêu trên, tỉnh Lạng Sơn đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện một số giải pháp như sau:

 

Khẩn trương triển khai giải pháp cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đến nay, sau gần một tháng triển khai, dự kiến tiến độ đến 31/12/2017 có thể cung cấp đầy đủ 354 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Quyết định số 846/QĐ-TTg ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Giải pháp này được thực hiện với hình thức thuê Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam cung cấp với ưu thế là kinh phí thấp, hạ tầng tốt, hệ thống hỗ trợ mạnh và rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh.

 

Tỉnh cũng đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kết quả. Tháng 8/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1327/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính phải thực hiện qua dịch vụ bưu chính viễn thông công ích. Trong 6 tháng đầu năm 2017 hoạt động này đã thực hiện được 20.986 hồ sơ được giải quyết bằng cách tiếp nhận và trả kết quả qua bưu điện, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2016.

 

Hệ thống văn phòng điện tử trong các cơ quan nhà nước sẽ tiến tới thực hiện bằng công nghệ điện toán đám mây. Hiện nay, bước thử nghiệm tại một số cơ quan, đơn vị đã có kết quả tích cực, trong thời gian tới sẽ triển khai nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

 

Với 03 giải pháp cơ bản trên sẽ làm thay đổi cục diện tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động điều hành tác nghiệp hành chính của các cấp chính quyền và thực hiện cung ứng dịch vụ hành chính công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, xây dựng chính quyền điện tử hiệu quả, thực chất theo chỉ đạo của Chính phủ và nâng cao chỉ số ICT index của tỉnh Lạng Sơn./.

 

Lý Hồng Hải