Skip to main content

Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Sáng 01/4/2019, tại thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đến dự có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh; lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Lạng Sơn cùng hơn 90 cán bộ điều tra viên đại diện cho 1.347 điều tra viên các cấp trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ

 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tổng điều tra dân số và nhà ở nhằm mục đích tổng hợp và biên soạn các chỉ tiêu trong Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên phạm vi cả nước và từng địa phương. Đáp ứng nhu cầu thông tin về dân số và nhà ở, phục vụ đánh giá kết quả thực hiện các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020, làm cơ sở trong việc xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Qua việc Tổng điều tra dân số sẽ thấy được chất lượng, sự thay đổi dân số tỉnh Lạng Sơn so với năm 2009 và nhu cầu về nhà ở của người dân. Đồng chí yêu cầu, các cấp, các ngành phải thực hiện nghiêm túc các quy định của Tổng điều tra, tích cực hưởng ứng và tăng cường công tác phối hợp, vận động nhân dân hợp tác trong việc cung cấp thông tin để thực hiện tốt các hoạt động của Tổng điều tra. Các Điều tra viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, làm đúng quy trình, quyết tâm thực hiện với mức độ cao nhất để hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

 

Đại biểu dự Lễ ra quân

 

Ngay sau Lễ ra quân, các Điều tra viên đã tiến hành thu thập thông tin tại các hộ gia đình thuộc phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn.

 

Điều tra viên sử dụng điện thoại thông minh thu thập thông tin hộ gia đình bà Hà Thị Đàng, khối 7, phường Tam Thanh

 

Đây là lần đầu tiên cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở ứng dụng triệt để và gia tăng lớn nhất quy mô về sử dụng công nghệ thông tin, từ thu thập phiếu điều tra, sử dụng các thiết bị đến quá trình tổng hợp dữ liệu, phân tích đánh giá số liệu, lưu trữ báo cáo sơ bộ và báo cáo tổng thể. Nội dung điều tra gồm: Thông tin chung về dân số, tình trạng di cư, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động - việc làm, thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.

 

Khánh Ly