Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Cục Hải quan

Ngày 20/3/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Cục Hải quan kiểm tra công tác quản lý cửa khẩu, thu ngân sách nhà nước (NSNN) và công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại năm 2019. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, các huyện biên giới.

 

Trong quý I/2019, Cục Hải quan đã tham mưu cho ngành, tỉnh triển khai thực hiện các văn bản pháp luật, quy định của ngành, của địa phương về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, quản lý chặt chẽ các kho, bãi, điểm tập kết hàng hóa, triển khai quyết liệt các giải pháp rút ngắn thời gian làm thủ tục thông quan; tính từ 01/01/2019 - 12/3/2019 có 460 lượt phương tiện xuất nhập cảnh, lực lượng hải quan làm thủ tục cho 19.790 bộ tờ khai, tổng kim ngạch XNK đạt 646,4 triệu USD (giảm 30% so với cùng kỳ 2018). Triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ thu NSNN năm 2019, số thu trong quý I đạt trên 512 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ 2018; thu phí theo Quyết định 53 của UBND tỉnh đạt 98,6 tỷ đồng. Công tác chống buôn lậu và gian lận thương mại được triển khai quyết liệt, trong quý I đã bắt giữ 115 vụ vi phạm (tăng 40,24% so với cùng kỳ 2018), trị giá ước tính trên 8,3 tỷ đồng, xử phạt vi phạm hành chính 87 vụ, trị giá tiền phạt trên 1,5 tỷ đồng. Đồng thời, phối hợp với các huyện biên giới, các lực lượng chức năng thực hiện tốt công tác quản lý cửa khẩu.

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của ngành Hải quan trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019, đồng thời chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Thời gian tới, đồng chí đề nghị lãnh đạo Cục Hải quan, các chi cục triển khai quyết liệt các giải pháp phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu NSNN năm 2019; quản lý tốt các loại thuế, phí, thu đúng, thu đủ; tăng cường kiểm tra, giám sát hàng hóa về số lượng, trọng lượng, xuất xứ, mã số thuế…; chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Phối hợp với các huyện biên giới, sở, ngành liên quan tăng cường trao đổi thông tin, thực hiện tốt quy chế phối hợp, quản lý tốt cửa khẩu, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, chống buôn lậu và gian lận thương mại, tạo mọi thuận lợi cho hàng hóa lưu thông. Bên cạnh đó, tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thông quan điện tử; tăng cường công tác đối ngoại, phối hợp với phía Trung Quốc trao đổi thông tin, xử lý các vấn đề vướng mắc; chú trọng đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, trách nhiệm công vụ cho đội ngũ cán bộ.

 

Thùy Linh