Skip to main content

Lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Ngoại vụ

Ngày 05/6/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Ngoại vụ về kết quả thực hiện công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018; công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị Ủy ban công tác liên hợp (UBCTLH) lần thứ 10 tổ chức tại Lạng Sơn.

 

 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, công tác đối ngoại của tỉnh được triển khai đồng bộ, toàn diện, đảm bảo đúng hướng, có trọng tâm, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ, công tác lãnh sự, quản lý hiệu quả các “đoàn ra”, “đoàn vào”. Quan hệ hữu nghị hợp tác với Quảng Tây, Trung Quốc được tăng cường, thúc đẩy đi vào chiều sâu, quan hệ hợp tác với một số đối tác khác được duy trì, mở rộng; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, hội nhập quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình ổn định, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Tuy nhiên, việc thúc đẩy quan hệ hợp tác với một số đối tác hưa đạt mục tiêu đề ra, công tác xúc tiến, thu hút đầu tư, viện trợ nước ngoài chưa đạt kết quả tốt, hoạt động đối ngoại nhân dân chưa thường xuyên, đa dạng.

 

Công tác chuẩn bị tổ chức Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị UBCTLH lần thứ 10, đang được nghiêm túc, tích cực triển khai, đảm bảo yêu cầu về thời gian, chất lượng, hiện nay đã xây dựng dự kiến nội dung các chương trình.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đối ngoại 6 tháng đầu năm. Yêu cầu Sở Ngoại vụ tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác đối ngoại trong thời gian tiếp theo; phối hợp tốt với các cơ quan liên quan trong quản lý đường biên, mốc giới, triển khai các thỏa thuận hợp tác quốc tế, các hoạt động giao lưu, hợp tác, quản lý hiệu quả các “đoàn ra”, “đoàn vào”; tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân; thực hiện tốt công tác bảo hộ công dân. Yêu cầu các ngành chức năng liên quan, các huyện biên giới tăng cường các hoạt động đối ngoại, quản lý biên giới, lãnh thổ, chống buôn lậu, gian lận thương mại, đẩy nhanh các dự án đầu tư tại khu vực cửa khẩu, việc đấu nối đường bộ; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế, đảm bảo an ninh trật tự, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác đối ngoại của tỉnh.

 

Về việc chuẩn bị Chương trình Gặp gỡ đầu Xuân năm 2019 và Hội nghị UBCTLH lần thứ 10, yêu cầu khẩn trương hoàn thành kế hoạch chi tiết các chương trình, báo cáo UBND tỉnh và ban hành trong tháng 6/2018 để kịp thời triển khai các công việc tiếp theo đảm bảo tiến độ, chất lượng./.

 

Phương Linh