Skip to main content

Lạng Sơn triển khai tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019

Từ ngày 01/6 đến ngày 30/6, tỉnh Lạng Sơn triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm Dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con năm 2019 với chủ đề “Mẹ không có HIV – Con không nhiễm HIV”.