Skip to main content

Ký kết thỏa thuận hợp tác ứng dụng CNTT trong lĩnh vực y tế

Ngày 22/9, Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn và Viettel Lạng Sơn đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong lĩnh vực y tế.

 

Kí kết thành công thỏa thuận hợp tác

 

 Những năm qua, Sở Y tế và Vietttel Lạng Sơn đã cùng phối hợp triển khai có hiệu quả, thiết thực một số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Y tế và mang lại nhiều hiệu quả thiết thực nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động. Góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Như ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; triển khai đường dây nóng trong các cơ sở khám chữa bệnh; hệ thống quản lý thông tin tiêm chủng;…

 

Trong năm 2018, Viettel đã triển khai thí điểm tạo lập và quản lý trên 75.500 hồ sơ điện tử sức khỏe toàn dân trên địa bàn các huyện Lộc Bình, Cao Lộc, Văn Lãng và thành phố Lạng Sơn; bàn giao tài khoản truy cập hệ thống Dược quốc gia và hoàn thành tạo tài khoản phần mềm quản lý cho gần 120 nhà thuốc và gần 300 quầy thuốc; phối hợp cùng Bệnh viện Đa khoa Lạng Sơn thực hiện chương trình “Trái tim cho em” khám sàng lọc cho gần 4.000 trẻ em,…

 

Tại buổi lễ, Lãnh đạo Sở Y tế và Lãnh đạo Viettel Lạng Sơn đã ký kết thỏa thuận hợp tác ứng dụng công nghệ thông tin và viễn thông trong lĩnh vực y tế trong thời gian tới./.

 

Vi Hoa