Skip to main content

Kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn

Ngày 26/6/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tình hình xây dựng nông thôn mới tại xã Nhất Tiến, huyện Bắc Sơn.

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh (áo trắng) kiểm tra thực tế tại xã

 

Xã Nhất Tiến là 1 trong 5 xã khó khăn được tỉnh chọn chỉ đạo điểm, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Trong năm 2017, xã đã đạt 7/19 tiêu chí, năm 2018, xã đăng ký thực hiện 5 tiêu chí gồm: giao thông, thuỷ lợi, cơ sở vật chất văn hoá, tổ chức sản xuất và y tế. Trong 6 tháng đầu năm, xã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động tham gia xây dựng nông thôn mới,  tập trung phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân như phát triển mô hình nuôi dê, bò lai sinh sản bán chăn thả, thí điểm mô hình chăn nuôi gà 6 ngón...

 

Đối với toàn huyện Bắc Sơn, hiện có 05 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới, 02 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 12 xã đạt từ 5-9 tiêu chí. Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức trong cán bộ và nhân dân, kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt.