Skip to main content

Kiểm tra tình hình triển khai công tác thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ tại huyện Văn Quan

Ngày 28/6/2018, Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tình hình triển khai công tác thông tin và truyền thông, khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện Văn Quan.

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham quan mô hình trồng cây dược liệu dưới tán rừng hồi, mô hình trồng măng tây

 

Thời gian qua, công tác thông tin và truyền thông đã được các cấp, các ngành của huyện quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả tích cực. Hiện nay ngoài việc sử dụng hệ thống Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, huyện còn có 04 trạm truyền thanh xã hoạt động ổn định; toàn huyện có 05 nhà văn hoá xã, 188 nhà văn hoá/188 thôn, phố; có 23/23 xã có điểm phục vụ bưu chính. Hiện hệ thống Văn phòng điện tử đi vào hoạt động hiệu quả, 100% cán bộ, công chức, viên chức, 90% UBND xã, thị trấn xử lý công việc trên hệ thống. Các hoạt động khoa học công nghệ cũng được quan tâm chỉ đạo; một số dự án đang được triển khai như: Sản xuất hồi hữu cơ, xây dựng nhãn hiệu cao khô Chợ Bãi, trồng nghệ đen, cà gai leo...