Skip to main content

Kiểm tra áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008

Chiều ngày 22/5, Ban chỉ đạo Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tỉnh đã kiểm tra việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường có 06/9 phòng, đơn vị thuộc Sở đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với 66 thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố chuẩn hóa.

 

 

New Picture (2).png

Kiểm tra các quy trình

 

Thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc duy trì, áp dụng vào hoạt động của cơ quan. Đồng thời, ban hành các chính sách chất lượng, quy trình thủ tục và tuân thủ theo quy định đáp ứng yêu cầu trong quá trình giải quyết công việc. Thường xuyên phổ biến, hướng dẫn việc duy trì và cải tiến hệ thống ISO đến toàn thể công chức trong đơn vị,… Qua đó, đã mang lại hiệu quả thiết thực, phù hợp, góp phần tích cực trong giải quyết công việc chuyên môn của Sở; giảm bớt thời gian, thủ tục không cần thiết, xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị.

 

New Picture (3)_0.png

 

Kết luận buổi làm việc

 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn công tác đã đánh giá cao sự quan tâm của lãnh đạo đơn vị trong chỉ đạo công chức của đơn vị thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào giải quyết công việc; hệ thống quản lý chất lượng của đơn vị đã được ban hành, các quy trình chuyên môn đã áp dụng vào thực tế giải quyết công việc và cơ bản đáp ứng yêu cầu. Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu đơn vị khắc phục một số tồn tại như phân bổ hợp lý thời gian thực hiện tại các bước tại một số quy trình; quy định kết quả cụ thể từng bước công việc tại các quy trình,… Qua đó, giúp cho quá trình áp dụng và duy trì dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 cũng như dần chuyển sang hệ thống quản lý chất lượng TCVN 9001:2015 trong công tác tại các đơn vị phát huy hiệu quả tối đa, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại./.

 

Vi Hoa