Skip to main content

Kho bạc nhà nước Lạng Sơn báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2018

Ngày 04/10/2018, Kho bạc nhà nước (KBNN) Lạng Sơn tổ chức Hội nghị báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm và đề xuất các giải pháp nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách những tháng cuối năm 2018. Tham dự có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, các sở, ngành liên quan.

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_9214.JPG

Các đại biểu dự hội nghị

Trong 9 tháng đầu năm, KBNN Lạng Sơn đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức thu, trao đổi, cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho người nộp thuế. Tính đến ngày 30/9/2018, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn là trên 3.740 tỷ đồng, đạt 59,41% dự toán giao, bằng 80,6% so với cùng kỳ; tổng chi NSNN là 7.196 tỷ đồng, trong đó chi ngân sách trung ương là 898 tỷ đồng, chi ngân sách địa phương là 6.298 tỷ đồng. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cải cách hành chính, triển khai các đề án, hiện đại hóa các hoạt động nghiệp vụ thanh toán...

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_9229.JPG

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành kho bạc chủ động hơn nữa trong công tác giải ngân nguồn vốn, đặc biệt là nguồn vốn trung ương, tăng cường kiểm soát công tác chi, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, tránh thất thoát; phối hợp với các ngành liên quan rà soát các dự án, đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện công tác chi hợp lý. Thực hiện tốt cải cách hành chính, đề án thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai dịch vụ công trực tuyến…

 

C:\Users\Administrator\Desktop\IMG_9235.JPG

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà KBNN Lạng Sơn đã đạt được trong thời gian qua. Đối với những khó khăn, vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách đề nghị KBNN tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, bổ sung hoặc thay thế; UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết những vấn đề kiến nghị thuộc thẩm quyền. KBNN Lạng Sơn cần thường xuyên nắm bắt cơ chế, chính sách về quản lý ngân quỹ, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định; phối hợp với các đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh; tích cực thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, hiện đại hóa hoạt động nghiệp vụ… Bên cạnh đó, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ.

 

Thùy Linh