Nhảy đến nội dung

Họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Ngày 06/8/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét tình hình, tiến độ các công việc chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban tổ chức Hội nghị chủ trì cuộc họp. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Tổ chức Hội nghị.

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019

Ngày 06/8/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm học 2018-2019, triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự có đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương. Dự họp tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, các đơn vị thuộc Sở.

 

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh họp phiên tháng 8 năm 2019

Ngày 05/8/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 8/2019. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Dự phiên họp có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các Ban HĐND tỉnh.

 

Họp xem xét tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019

Chiều 5/8/2019, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND chủ trì cuộc họp xem xét, thống nhất tiến độ hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án phục vụ Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Lạng Sơn năm 2019. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và UBND thành phố Lạng Sơn.

 

Họp công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đối với UBND tỉnh

Ngày 05/8/2019, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp công bố Quyết định thanh tra của Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ đối với UBND tỉnh. Dự họp về phía Thanh tra Bộ Nội vụ có đồng chí Trần Ngọc Huy, Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ, Trưởng Đoàn thanh tra tại tỉnh và các thành viên trong đoàn; về phía tỉnh có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Sở Nội vụ, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU của Tỉnh ủy; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Ngày 01/8/2019, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 112-KH/TU của Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Cục Hải quan Lạng Sơn sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019

Chiều ngày 31/7/2019, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, đồng chí Nguyễn Công Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan, lãnh đạo một số sở, ban, ngành và các huyện biên giới của tỉnh.

 

UBND tỉnh sơ kết công tác bảo đảm ATGT 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 30/7/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến đến cấp huyện, xã sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì hội nghị.

 

Sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 45/2016, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ

Chiều ngày 30/7/2019, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Quyết định số 45/2016, ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn

Sáng ngày 31/7/2019, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự buổi công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn. Tham dự còn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của Sở Ngoại vụ.

 

Nâng cao chất lượng công tác dư luận xã hội

Công tác dư luận xã hội có vai trò tích cực đối với sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại; những năm qua, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thường xuyên thực hiện tốt Kết luận số 100-KL/TW, ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư (khóa XI) về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

 

Họp xem xét dự thảo Đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021

Ngày 31/7/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo Đề án về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các huyện.

 

Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2019

Ngày 30/7/2019, tại Hội trường Trung tâm Hội nghị tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7” năm 2019. Tham dự về phía Trung ương có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên TW Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014

Ngày 30/7/2019, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết thi hành Luật Hôn nhân và gia đình (HNGĐ) năm 2014 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Phan Chí Hiếu. Dự họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Dương Xuân Hòa, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, lãnh đạo Sở Tư pháp và các sở, ngành liên quan.

 

Hội thảo chuyên để về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người

Chiều ngày 29/7/2019, tại thành phố Lạng Sơn, Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an, Ban Tuyên giáo - TW Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức Hội thảo chuyên để về thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả phòng, chống mua bán người. Dự hội nghị có đại diện Ban Tuyên giáo, TW Hội LHPN Việt Nam, đại diện lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn, đại diện Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) tại Việt Nam, đại diện Cục trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội.

Thành phố Lạng Sơn khai mạc lớp kiến thức Quốc phòng - an ninh đối tượng 4 năm 2019

Sáng 29/7/2019, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh thành phố Lạng Sơn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - ninh đối tượng 4 cho hơn 90 học viên là cán bộ phòng, ban, đơn vị thành phố và cán bộ, giáo viên của các trường mầm non, tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn.

 

Họp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình sữa học đường

Ngày 25/7/2019, Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình sữa học đường tỉnh tổ chức cuộc họp xem xét thống nhất một số nội dung liên quan đến dự thảo Kế hoạch triển khai Chương trình sữa học đường giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.

 

Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 -28/7/2019)

Ngày 26/7/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019). Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, các tổ chức chính trị  xã hội và cán bộ, đoàn viên, người lao động tiêu biểu.

 

Lãnh đạo tỉnh dâng hương kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2019)

Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947- 27/7/2019), sáng ngày 26/7/2019, đoàn đại biểu Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã dâng hương tại Khuôn viên lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và viếng Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Lạng Sơn. Cùng dự lễ dâng hương có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

 

Hội nghị trực tuyến sơ kết đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Ngày 25/7/2019, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến Sơ kết đánh giá tình hình xây dựng nông thôn mới (NTM) 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đại biểu tại điểm cầu các huyện, thành phố, các xã trên địa bàn tỉnh.

 

Subscribe to Kinh tế - Chính trị