Skip to main content

 1. Thành lập các Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên
 2. Chỉ đạo hỗ trợ tổ chức Tuần Nhãn Sơn La tại Showroom Bằng Tường, Quảng Tây, Trung Quốc
 3. Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
 4. Thành lập Ban Tổ chức Ngày hội Na Chi Lăng năm 2018
 5. Chỉ đạo xử lý vướng mắc của các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngoài ngân sách, các dự án PPP
 6. UBND tỉnh chỉ đạo tổng kết 20 năm xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia
 7. Ngưng hiệu lực thi hành khoản 4, Điều 2 Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh
 8. Chỉ đạo cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai
 9. Cảnh báo mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất
 10. Chỉ đạo hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho hợp tác xã và thành lập hợp tác xã
 11. Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất
 12. Chỉ đạo thực hiện Công văn số 3891/BYT-KH-TC của Bộ Y tế
 13. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
 14. Kiểm tra áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 15. Tình hình trật tự an toàn giao thông tháng 7/2018
 16. Chỉ đạo triển khai thi hành các Luật được thông qua tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
 17. Triển khai thực hiện Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
 18. Tình hình, kết quả thực hiện “Tháng hành động phòng, chống ma tuý”
 19. Tổng kết 20 năm thi hành Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng (1997 - 2017)
 20. Kế hoạch thực hiện Chương trình phòng, chống bạo lực học đường