Skip to main content

 1. Thực hiện Đề án truyền thông về cải thiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng nước sạch nông thôn
 2. Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2019
 3. Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn
 4. Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025
 5. Phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo của các Trường Cao đẳng, Trung cấp năm 2019
 6. Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đặc xá năm 2018
 7. Triển khai thực hiện phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
 8. Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2019
 9. Chỉ đạo tuyên truyền nhân dịp 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân, 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng
 10. Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm giai đoạn 2019 - 2025
 11. Chấn chỉnh việc cử đại biểu dự các cuộc họp, hội nghị của UBND tỉnh
 12. Kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tháng 01/2019
 13. Triển khai thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư
 14. Kế hoạch Năm an toàn giao thông 2019
 15. Kết quả hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2018
 16. Triển khai công tác bình đẳng giới năm 2019
 17. Chỉ đạo thu dọn mặt bằng công viên Chi Lăng, bàn giao và trồng, chăm sóc cây Đào
 18. Quyết định công nhận phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2018
 19. Kế hoạch phòng, chống HIV/AIDS năm 2019
 20. UBND tỉnh chỉ đạo việc tăng cường kiểm soát việc buôn bán, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại