Skip to main content

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Viễn thông Lạng Sơn giai đoạn 2018 - 2022

Chiều ngày 10/7/2018, diễn ra Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác giữa Viễn thông Lạng Sơn (VNPT Lạng Sơn) và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) giai đoạn 2018 – 2022, kế hoạch triển khai Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành liên quan và lãnh đạo Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh.

 

 

Dưới sự chứng kiến của đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan, lãnh đạo hai cơ quan đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với những nội dung: Phối hợp xây dựng và triển khai Đề án tổng thể ứng dụng công nghệ 4.0 trong ngành du lịch, cổng thông tin du lịch, ứng dụng du lịch thông minh trên các thiết bị di động, các mô hình điểm du lịch thông minh, khu du lịch thông minh, triển khai hệ thống Smart Wifi City: Wifi công cộng tại các điểm danh thắng, di tích, điểm du lịch, các điểm trung tâm của tỉnh, các giải pháp dịch vụ công nghệ, viễn thông xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thu thập, điều tra thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch điện tử, cung cấp công nghệ, các ứng dụng phần mềm du lịch, chỉ đường, quảng cáo thông minh và các sản phẩm công nghệ số phục vụ khách du lịch...

 

Hai bên cũng thỏa thuận các hoạt động triển khai hệ thống “Cổng thông tin du lịch và ứng dụng du lịch thông minh trên thiết bị di động” nhằm đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch và cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động du lịch.