Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Cục Thi hành án dân sự

Ngày 23/5/2019, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh đã có buổi làm việc với Chi Cục THADS tỉnh và sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo THADS tỉnh.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại buổi làm việc

 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban Chỉ đạo THADS từ tỉnh tới các huyện, thành phố tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong thực hiện các nhiệm vụ về THADS, thường xuyên phối hợp với các ban, ngành trong giải quyết những khó khăn, các vụ việc phải cưỡng chế thi hành án. Đối với Cục THADS tỉnh, đã triển khai nghiêm túc các nhiệm vụ công tác, thường xuyên đôn đốc, chấn chỉnh việc THADS, theo dõi THADS theo đúng kế hoạch, việc thi hành án đạt tỷ lệ cao, không xảy ra các vụ việc có nguy cơ phát sinh trách nhiệm bồi thường nhà nước, các vi phạm trong THADS. Công tác kiểm tra chuyên đề được tăng cường, công tác phối hợp được nâng cao, sâu sát và cụ thể hơn. Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 31/3/2019 đã thụ lý tổng số 4.555 việc thi hành án, đã giải quyết xong 2.628 việc, đạt tỷ lệ 79,32% số việc đủ điều kiện thi hành, tăng 4,37% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu được giao cả năm. Tổng số tiền thi hành án đã thụ lý là 406,5 tỷ đồng, đã giải quyết xong 46,9 tỷ đồng trên tổng số tiền có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 63,45%, tăng 21,59% so với cùng kỳ, vượt chỉ tiêu được giao cả năm.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chỉ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo THADS tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác THADS. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, công tác THADS tiếp tục triển khai theo đúng yêu cầu, kế hoạch, hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cơ quan THADS các cấp tiếp tục phát huy tốt vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo THADS các cấp; quan tâm xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; hình thành cơ chế kiểm soát, giám sát, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tăng cường phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác THADS./.

 

Phương Linh