Skip to main content

Lãnh đạo UBND tỉnh dự Lễ đón nhận Bằng công nhận xã Văn An đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018

Ngày 28/11/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự Lễ đón Bằng công nhận xã Văn An, huyện Văn Quan đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn

nông thôn mới cho xã Văn An, huyện Văn Quan

 

Đối với xã Văn An, dấu ấn lớn nhất trong xây dựng nông thôn mới là đã tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia với vai trò là chủ thể, với tổng vốn đầu tư xây dựng nông thôn mới trên 60 tỷ đồng, nhân dân xã nhà đã đóng góp trên 10 tỷ đồng, hơn 40 nghìn ngày công lao động, hiến trên 4.000m2 đất; trên địa bàn xã mỗi năm có trên 10 hộ thu nhập từ 200 triệu đồng trở lên, tỷ lệ hộ nghèo giảm 17,5% năm 2011 xuống 4,67% năm 2018…

 

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả trong xây dựng nông thôn mới của xã Văn An, huyện Văn Quan; đồng thời, đề nghị thời gian tới, huyện, xã tiếp tục đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, gắn với các sản phẩm có thế mạnh của địa phương, quan tâm đẩy mạnh hợp tác, liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao mọi mặt đời sống của người dân; huyện Văn Quan tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, triển khai các giải pháp, huy động mọi nguồn lực, thực hiện tốt phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm trong xây dựng nông thôn mới./.

 

Bích Diệp