Skip to main content

Kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm

Từ ngày 23/4 đến ngày 16/5, Đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Y tế chủ trì tiến hành đợt kiểm tra về bảo đảm an toàn thực phẩm trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2019.

 

Kiểm tra tại Nhà hàng Vạn Tuế, thành phố Lạng Sơn

 

Trong đợt này, Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra trên 20 cơ sở là các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống tại một số cơ sở trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và các huyện Bắc Sơn, Văn Quan và Lộc Bình. Trong đó tập trung vào một số nội dung như: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy cảm kết sản xuất thực phẩm an toàn; giấy chứng nhận sức khỏe, xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người lao động trực tiếp sản xuất; kinh doanh thực phẩm...

 

Đợt kiểm tra nhằm tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm ở các cấp; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm về an toàn thực phẩm, hạn chế ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm./.

 

Vi Hoa