Skip to main content

Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019

Ngày 13/6/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6/2019.

 

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức đóng góp, chế độ miễn, giảm và hỗ trợ đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, người cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh. Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết ban hành văn bản, đồng thời, yêu cầu cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện dự thảo văn bản, trong đó, cần làm rõ hơn về chủ thể, chế độ miễn giảm, đối tượng hỗ trợ.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Với dự thảo Báo cáo của Tỉnh ủy về tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020, đồng chí yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì soạn thảo cần tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo hướng bám sát đề cương của Ban Kinh tế Trung ương; làm rõ nội dung về dự báo bối cảnh, mục tiêu, quan điểm phát triển của địa phương, bổ sung một số chỉ tiêu cụ thể về y tế, văn hóa, giáo dục...; đặc biệt, cần tập trung nêu bật những kiến nghị của tỉnh về cơ chế chính sách, về đầu tư hạ tầng mang tính kết nối như hạ tầng đường bộ, đường sắt, trong khu vực cửa khẩu, hạ tầng phục vụ phát triển du lịch, quốc phòng an ninh.

Đối với dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình an ninh trật tự 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 do Công an tỉnh và Thanh tra tỉnh chủ trì soạn thảo, đồng chí nhận định, trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của tỉnh đã đạt kết quả tích cực; đề nghị Công an tỉnh trong dự thảo báo cáo lưu ý làm rõ hơn tình hình an ninh nông thôn trên địa bàn, quá trình điều tra một số vụ án trọng điểm, nhất là các vụ liên quan đến đất đai, môi trường... Đồng thời, các cơ quan soạn thảo thống nhất dự ước số liệu đến 30/6/2019, hoàn thiện dự thảo trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

 

Cuộc họp cũng thống nhất thông qua dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh bãi bỏ một số Nghị quyết của HĐND tỉnh.

 

Trong phiên họp, các đại biểu cũng cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm 2018 HĐND tỉnh khóa XVI và dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019./.

 

Bích Diệp