Skip to main content

Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2019

Ngày 28/11/2018, Cục Thi hành án dân sự tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

Đ/c Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo

 

Trong năm 2018, công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, các mặt công tác có nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét, hiệu quả, đổi mới. Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Kết quả hoàn thành 04/04 chỉ tiêu về thi hành án dân sự, thi hành án về việc đạt 95%, thi hành án về tiền đạt 83%, có 10/12 Chi cục Thi hành án dân sự đạt 04/04 chỉ tiêu, trên địa bàn tỉnh không có vụ việc thi hành án dân sự bức xúc, kéo dài, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Năm 2019, Cục Thi hành án dân sự phấn đấu tỷ lệ thi hành án dân sự xong trên 73,5% về việc và trên 33,5% về tiền trên tổng số vụ có điều kiện thi hành, bảo đảm theo dõi việc thi hành đối với 100% bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2018 của Cục Thi hành án dân sự. Trong thời gian tới, đề nghị Cục Thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác được giao trên cơ sở bám sát tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ, phục vụ người dân; thực hiện tốt công tác tham mưu cho Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự các cấp; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn tỉnh.

 

 

Nhân dịp này, các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đã được nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở và Giấy khen của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh./.

 

Phương Linh