Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019 ngành Tài nguyên và Môi trường

Chiều ngày 09/01/209, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch năm 2019. Đến dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT của tỉnh.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Trong năm 2018, công tác quản lý nhà nước về TNMT tiếp tục có chuyển biến tích cực, từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, bộ máy tiếp tục được kiện toàn tinh gọn, hoàn thành 6/6 nhiệm vụ trọng tâm UBND tỉnh giao, đồng thời, tham mưu tích cực cho UBND tỉnh đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, tập trung là tuyến đường cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, khoáng sản, đẩy mạnh tuyên truyền về bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội tỉnh.

 

Tại đây, đại biểu các huyện, các sở, ngành và các đơn vị trực thuộc Sở TNMT cũng đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, đo đạc và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho người dân, đồng thời, cũng đề xuất những giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ công tác năm 2019.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà tập thể cán bộ, công chức, viên chức ngành TNMT đã đạt được trong năm 2018. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị: Phát huy những kết quả đã đạt được, trong năm 2019, ngành TNMT cần tập trung chỉ đạo, giải quyết cơ bản hoàn thành công tác đo đạc, cấp Giấy CNQSDĐ có nguồn gốc từ nông, lâm nghiệp, quy hoạch quỹ đất ở những nơi có điều kiện, quan tâm hoàn thành công tác đo đạc, xây dựng vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, đôn đốc giải quyết các hồ sơ tồn đọng cấp Giấy CNQSDĐ, tăng cường quản lý nhà nước về môi trường, khoáng sản, xả thải trong đô thị, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Nâng cao chất lượng lập và thẩm định kế hoạch bảo vệ môi trường, kiểm tra các công trình, dự án về môi trường trước khi vận hành, tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về TNMT. Hướng dẫn, đôn đốc, tìm nguồn kinh phí hỗ trợ các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành chỉ tiêu về môi trường. Tiếp tục chương trình hành động của tỉnh với chủ đề "Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm, hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp", tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực TNMT./.

 

Khánh Ly