Skip to main content
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
835/UBND-KTN Về việc tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong thời gian Lễ Quốc khánh 02/9 và khai giảng năm học mới 2019 - 2020
3380/VP-KSTT Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định chế độ báo cáo thuộc phạm vi quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3379/VP-KGVX Về việc xem xét Tờ trình số 90/TTr-SVHTTDL ngày 08/8/2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
3377/VP-KTN Về việc bổ sung kinh phí thực hiện công tác phá bom mìn, vật nổ tại các vị trí xây dựng cầu dân sinh (hợp phần thuộc dự án LRAMP)
3376/VP-KTN Về việc gia hạn thời gian hoàn thành báo cáo, đề xuất xây dựng công viên bờ sông Kỳ Cùng (đoạn từ cầu Đông Kinh đến chợ Bờ Sông)
3375/VP-KGVX Về việc cử thành phần tham gia kiểm, đếm kinh phí Quỹ ủng hộ, đóng góp phong trào làm đường giao thông nông thôn
3373/VP-KGVX Về việc thẩm tra Công văn số 1043/ SLĐTBXH-GDNN ngày 05/8/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3372/VP-KGVX Về việc báo cáo số 1107/BC-STTTT ngày 12/8/2019 của Sở Thông tin và Truyền thông
3370/VP-KTN Về việc thống nhất cách thức trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết hồ sơ TTHC.
3369/VP-KGVX Về việc kết nối với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia và Cổng dịch vụ công quốc gia
3368/VP-KGVX Về việc tham mưu triển khai thực hiện Kế hoạch số 115-KH/TU ngày 12/8/2019 của Tỉnh ủy Lạng Sơn
3367/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn về Giải thưởng Chất lượng Quốc gia
3365/VP-KTN Về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh tham gia ý kiến đối với Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 38/2016/NĐ-CP
3364/VP-KTN Về việc xây dựng báo cáo đánh giá kết quả xử lý ô nhiễm môi trường hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu
3362/VP-KTN Về việc xem xét lập quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới tại các quỹ đất trên địa bàn huyện Hữu Lũng và huyện Lộc Bình
3361/VP-KGVX Về việc thẩm tra Công văn số 1078/ SLĐTBXH-TEBĐG ngày 08/8/2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
3360/VP-KTN Về việc xây dựng Khu nhà điều trị theo yêu cầu tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng
3359/VP-KTN Về việc xem xét khả năng cân đối, bố trí nguồn kinh phí để sửa chữa một số vị trí cầu yếu theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải
3358/VP-KTTH Về việc tham gia Hội chợ thương mại Lai Châu năm 2019
3355/VP-NC Về việc rà soát, báo cáo hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính
840/UBND-KTN Về việc tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh
836/UBND-KTN Về việc tăng cường công tác phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại các vị trí giao cắt giữa đường bộ và đường sắt
834/UBND-KGVX Về việc tăng cường công tác phòng chống AIDS, phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 06 tháng cuối năm 2019
467/TB-UBND Kết luận phiên họp UBND tỉnh tháng 8 năm 2019 (ngày 13 tháng 8 năm 2019)
3352/VP-KTTH Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế tập thể năm 2020
3345/VP-KGVX Về việc tham mưu ban hành Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
3343/VP-NC Về việc cử cán bộ tham gia dự khoá đào tạo Quản lý xây dựng và phát triển đô thị theo đề án 1961
3341/VP-KTTH Về việc tham mưu triển khai thực hiện Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ
3340/VP-KTTH Về việc dự thảo văn bản tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện việc sử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước
3334/VP-KTTH Về việc triển khai Tuần lễ Thương hiệu quốc gia chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 năm 2020
3333/VP-KTN Về việc góp ý Dự thảo Hướng dẫn quản lý tài chính cho TDA BIIG1-Lạng Sơn thuộc dự án PPSSF
3332/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về quyết toán dự án
819/UBND-KTN Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2019
458/TB-UBND Kết luận của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn (Bệnh viện 700 giường)
3331/VP-KTN Về việc rà soát, sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án đầu tư chống sạt lở bờ sông đặc biệt nguy hiểm và di dân khẩn cấp
3330/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của Công ty cổ phần TM và XNK ASEM
3329/VP-KTN Về việc xem xét đề nghị của UBND huyện Bình Gia về thực hiện nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường
3326/VP-KTN Về việc tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự Hồ chứa nước Bản Lải
3323/VP-KTTH Về việc xem xét đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh.
3322/VP-KGVX Về việc góp ý dự thảo Đề án phát triển, nâng cao năng lực của hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ công lập