Skip to main content

Họp xem xét phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021

Ngày 19/4/2019, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2019-2021. Tham dự có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Tỉnh Lạng Sơn hiện có 11 đơn vị cấp huyện (01 thành phố và 10 huyện), có 226 đơn vị hành chính cấp xã (05 phường, 14 thị trấn, 207 xã); trong đó, số ĐVHC đạt cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên, quy mô dân số là 06 xã, số ĐVHC chưa đạt tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số: 180 xã, số ĐVHC có 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số chưa đạt 50%: 40 xã. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của TW, đồng thời, căn cứ hiện trạng về các yếu tố tự nhiên, lịch sử, văn hoá, an ninh, quốc phòng và số lượng các đơn vị hành chính của tỉnh, giai đoạn 2019-2021, Lạng Sơn dự kiến thực hiện sắp xếp các ĐVHC cấp huyện, cấp xã: Đối với cấp huyện chưa thực hiện sắp xếp, điều chỉnh; đối với cấp xã, thực hiện sắp xếp 37 ĐVHC thành 16 ĐVHC để giảm 18 ĐVHC (03 ĐVHC điều chỉnh địa giới).

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo các sở, ngành, các huyện, thành phố đã thảo luận về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trong đó tập trung vào các vấn đề liên quan đến tên gọi các đơn vị hành chính, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức sau khi sáp nhập, công tác tuyên truyền, kinh phí thực hiện.

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021 là một nhiệm vụ quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, phù hợp với định hướng quy hoạch, chương trình phát triển đô thị và quy hoạch ngành, phát huy tiềm năng, lợi thế, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng chí yêu cầu các huyện tiếp tục rà soát kỹ các tiêu chí của từng xã để đề xuất các ĐVHC có thể thực hiện sắp xếp trong giai đoạn này; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự đồng thuận của toàn xã hội đối với việc sắp xếp ĐVHC của tỉnh; các huyện cần thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất, huyện nào thực hiện chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện thì lãnh đạo huyện phải chịu trách nhiệm. Đồng chí cũng đề nghị Sở Nội vụ phối hợp với các huyện khẩn trương hoàn thiện phương án tổng thể định hướng sắp xếp các đơn vị hành chính trước ngày 5/5/2019 để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủyxem xét, quyết định./.

 

Bích Diệp