Skip to main content

Họp duyệt nội dung phóng sự và kịch bản giao lưu điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc

Chiều 01/6/2018, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động  kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018) chủ trì cuộc họp duyệt nội dung phóng sự và kịch bản giao lưu điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

 

Tại cuộc họp, sau khi xem phóng sự về phong trào thi đua yêu nước của tỉnh và xem xét kịch bản chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến về tiêu đề, lời bình, nội dung và hình ảnh của phóng sự do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện.

 

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Phát biểu kết luận, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức thống nhất với đề xuất của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh về tiêu đề của phóng sự, đồng thời thống nhất thời lượng phóng sự khoảng 20 phút. Đồng chí yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh bổ sung nội dung, hình ảnh, hiện vật, lời bình của giai đoạn thi đua yêu nước trước thời kỳ đổi mới; một số lĩnh vực như công tác xóa đói giảm nghèo, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lạng Sơn, công tác đối ngoại và công tác xây dựng Đảng; bổ sung đối tượng phỏng vấn là lãnh đạo khối Đảng, người lao động sản xuất trực tiếp, nội dung phỏng vấn cần trọng tâm, ngắn gọn. Đối với kịch bản chương trình giao lưu các điển hình tiên tiến tại Lễ kỷ niệm cần được rà soát và chuẩn bị chu đáo, tạo sự thu hút đối với đại biểu dự Lễ kỷ niệm và khán giả xem truyền hình./.

 

Thùy Linh