Skip to main content

Hội thảo “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững”

Ngày 15/3, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn đã tổ chức hội thảo với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững”. Dự hội thảo có Đại diện Hội Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Việt Nam và gần 200 hội viên và người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

 

Toàn cảnh Hội thảo

 

Với chủ đề “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững”, hội thảo đã khái quát thực trạng hoạt động kinh doanh và tiêu dùng trên địa bàn Lạng Sơn. Trên cơ sở đó, các đại biểu đã tập trung vào một số nội dung như Quán triệt Chỉ thị 30-CT/TW ngày 22/1/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; thực trạng và các giải pháp “Kinh doanh lành mạnh, tiêu dùng bền vững” trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

 

Trong dịp này, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Lạng Sơn công bố thành lập Văn phòng giải quyết khiếu nại của người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn trực thuộc hội./.

 

Vi Hoa