Skip to main content

Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chiều ngày 19/01/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

 

Trong năm 2017, toàn ngành NN&PTNT đã tích cực chủ động cơ bản hoàn thành đạt và vượt kế hoạch, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 2,41%, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp và thủy sản trong cơ cấu kinh tế chung của tỉnh chiếm 21,7%. Tổng sản lượng lương thực đạt trên 104% kế hoạch. Đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, trồng rừng mới đạt 126% kế hoạch. Cung ứng 380 giống lúa, ngô, hơn 18 nghìn tấn phân bón các loại, đảm bảo đủ, phục vụ kịp thời cho sản xuất. Quan tâm chuyển dịch cơ cấu cây trồng có giá trị cao, tăng cường quảng bá, xây dựng thương hiệu, giới thiệu sản phẩm. Trong năm có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới, bình quân 1 xã đạt 8,65 tiêu chí, tăng bình quân 1,45 tiêu chí.

 

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương, đánh giá cao những thành tích ngành NN&PTNT đã đạt được trong năm qua. Với chủ đề của tỉnh năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, toàn ngành NN&PTNT tập trung thực hiện kỷ luật, kỷ cương, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch thực hiện đồng bộ giải pháp tham mưu cho UBND tỉnh triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp và dự án hồ Bản Lải. Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục xây dựng nhãn mác, thương hiệu, quảng bá sản phẩm, hỗ trợ xây dựng các chuỗi liên kết. Làm tốt công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Chuẩn bị số liệu, những định hướng của ngành để tham gia vào quy hoạch phát triển tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2030, tầm nhìn đến 2050. Chủ động, phối hợp quản lý tốt chất lượng đầu vào vật tư nông nghiệp, vận động, khuyến khích nông dân sản xuất, kinh doanh sản phẩm sạch, áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm.

 

Thay mặt lãnh đạo Bộ NN&PTNT, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Sở NN&PTNT

 

Ghi nhận thành tích xuất sắc tiêu biểu trong công tác, dẫn đầu phong trào thi đua năm 2017, Bộ NN&PTNT quyết định tặng Cờ thi đua cho Sở NN&PTNT; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 1 cá nhân và 1 hộ gia đình có thành tích xuất sắc trong quảng bá sản phẩm nông nghiệp của tỉnh năm 2017.

 

Khánh Ly