Skip to main content

Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Ngày 26/7/2018, Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (2008 - 2018). Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh chủ trì Hội nghị.

 

Toàn cảnh hội nghị

Sau 10 năm thi hành, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình đã thực sự đi vào cuộc sống, từng bước làm thay đổi nhận thức, hành động của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân về công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Công tác triển khai, thi hành Luật trên địa bàn tỉnh được thực hiện khá đồng bộ, có sự phối hợp giữa các cấp, ngành. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình được tăng cường, hiện nay đang duy trì hoạt động của 142 mô hình, 710 câu lạc bộ về phòng, chống bạo lực gia đình... Công tác kiểm tra, xử lý các hành vi bạo lực gia đình được đẩy mạnh, theo thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2008 đến nay toàn tỉnh đã phát hiện, điều tra, xử lý 128 vụ với 128 đối tượng liên quan đến bạo lực gia đình, xử lý hình sự 66 đối tượng, xử lý hành chính 62 trường hợp, kiểm điểm, nhắc nhở 57 trường hợp…

 

Đ/c Hồ Tiến Thiệu kết luận hội nghị

 

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá về tình hình triển khai, thi hành Luật thời gian qua, chỉ ra những hạn chế, khó khăn và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, các cấp, ngành cần tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quán triệt sâu rộng về Luật Phòng, chống bạo lực gia đình với các hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, hành động của toàn xã hội; đẩy mạnh công tác chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp, ngành trong triển khai thực hiện Luật; chú trọng xác định rõ nguyên nhân bạo lực gia đình để có biện pháp giải quyết hiệu quả; nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; gắn công tác phòng, chống bạo lực gia đình với phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn, bản, khối phố văn hóa, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; các cấp, ngành quan tâm, bố trí nguồn kinh phí để thực hiện tốt công tác phòng, chống bạo lực gia đình./.

 

Phương Linh