Skip to main content

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng cuối năm 2018

Chiều ngày 06/11/2018, HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban Thường trực HĐND tỉnh với Thường trực HĐND các huyện, thành phố 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thường trực HĐND các huyện, thành phố, lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,

Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị

Trong năm 2018, công tác chỉ đạo của Thường trực HĐND các cấp đã bám sát các quy định của pháp luật, hướng dẫn của Trung ương, nhiệm vụ trọng tâm của Tỉnh ủy, triển khai các Nghị quyết của HĐND đảm bảo đúng luật và và quy chế, chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động của các Ban HĐND, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp. Công tác tiếp công dân, đôn đốc UBND và các cơ quan chức năng giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân được quan tâm sát sao. Việc theo dõi giải quyết kiến nghị của các cử tri dần đi vào nền nếp, Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh đã tham gia tiếp 105 lượt công dân, nhận được 116 đơn và giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và tổ chức phiên giải trình, khảo sát, giám sát chuyên đề, giải quyết vấn đề giữa hai kỳ họp, xây dựng, ban hành văn bản pháp quy…

 

Đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Thông tin thêm tại hội nghị về các hoạt động của UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian qua, UBND tỉnh, các sở, ngành đã chủ động, phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND trong việc chuẩn bị các báo cáo, chỉ đạo, điều hành, tiếp thu các ý kiến thẩm định của các Ban HĐND, giải quyết những vấn đề phát sinh giữa hai kỳ hợp, thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao. Chỉ đạo thực hiện các kết luận sau giám sát, tiếp xúc và giải quyết kiến nghị của cử tri, tổ chức tiếp và đối thoại với công dân...

 

Quang cảnh hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định HĐND các cấp đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, phối hợp chặt chẽ giữa Thường trực HĐND và UBND các cấp, giải quyết kịp thời, đúng luật các vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp, tổ chức các phiên giải trình đạt hiệu quả. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: Thường trực HĐND tiếp tục làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy về nội dung, chương trình kỳ họp, xây dựng chương trình kỳ họp hợp lý, khoa học, tăng cường các hoạt động giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND đã được ban hành. Tổ chức tốt các phiên họp của Thường trực HĐND theo quy định, các Ban của HĐND chủ động xây dựng kế hoạch thẩm tra, các tổ đại biểu, các đại biểu HĐND thực hiện tốt vai trò và trách nhiệm đối với các cử tri. Tăng cường, nâng cao chất lượng và trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động giải trình tại phiên họp./.

 

Khánh Ly