Skip to main content

Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong vận động ủng hộ các nguồn quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016 – 2017

Sáng 28/3/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong vận động ủng hộ các nguồn quỹ thực hiện công tác an sinh xã hội (ASXH) trên địa bàn tỉnh năm 2016 – 2017. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Đoàn Thị Hậu, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang của tỉnh cùng các tập thể, cá nhân điển hình.

Trong năm 2016 - 2017, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, tổ chức thành viên thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm phát huy nguồn lực, vật chất chăm lo đời sống cho nhân dân, khơi dậy và phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Cụ thể, đã xây dựng 37 trường, lớp học mầm non theo địa chỉ tại các xã khó khăn, xã biên giới; sửa chữa, xây dựng 280 nhà đại đoàn kết; hỗ trợ trên 16 nghìn suất quà tết cho hộ nghèo, cận nghèo, các gia đình chính sách; tặng trên 5 nghìn chiếc chăn, áo ấm cho học sinh, hộ nghèo, công nhân có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ nhân dân trong tỉnh bị thiệt hại do thiên tai, bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, sự cố nghiêm trọng gần 5 tỷ đồng.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương, ghi nhận những tấm lòng nhân ái, nghĩa cử cao đẹp của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân đã hưởng ứng, ủng hộ các nguồn quỹ và chương trình ASXH. Đồng chí yêu cầu Ủy ban MTTQ  Việt Nam các cấp phối hợp với các ban, ngành, tổ chức đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức để cán bộ và người dân hiểu rõ chủ trương của Đảng, nhà nước về chính sách ASXH; tập trung chỉ đạo thực hiện những giải pháp khả thi để phát triển tiềm năng kinh tế của địa phương, góp phần phát triển đời sống của nhân dân; tiếp tục thực hiện công tác ASXH một cách đồng bộ, thiết thực, hiệu quả, gắn với chương trình vận động, giúp đỡ hộ nghèo theo địa chỉ giai đoạn 2014 – 2020. Đồng thời nâng cao vai trò giám sát trong công tác thực hiện ASXH; làm tốt công tác kiểm tra, tổng kết, biểu dương, khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể điển hình.

 

Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các cá nhân có thành tích đóng góp cho công tác ASXH trên địa bàn tỉnh

 

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc cho 7 cá nhân; tặng Bằng khen cho 1 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác cứu trợ năm 2016. Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng Bằng khen cho 20 tập thể và 16 cá nhân; Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể và 10 cá nhân vì đã có thành tích đóng góp cho công tác ASXH trên địa bàn tỉnh năm 2016 – 2017.

 

Thùy Linh