Skip to main content

HĐND tỉnh họp liên tịch dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười hai Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Sáng ngày 22/5/2019, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức họp liên tịch để dự kiến nội dung kỳ họp thứ mười hai của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp. Tham dự có đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành liên quan, lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng HĐND, UBND tỉnh.

 

Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận

 

Tại cuộc họp, lãnh đạo Văn phòng HĐND tỉnh đã báo cáo dự kiến các nội dung kỳ họp thứ mười hai của HĐND tỉnh Lạng Sơn khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tiếp ngay sau đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận và cho ý kiến về mốc thời gian lấy số liệu, dự kiến thời gian tổ chức kỳ họp, nội dung các báo cáo, tờ trình trình kỳ họp.

 

Sau khi nghe thảo luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kết luận một số nội dung: Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVI dự kiến tổ chức trong 02 ngày, vào ngày 09 - 10/7/2019; kỳ họp dự kiến trình 20 báo cáo, 13 tờ trình, 14 Nghị quyết và dự kiến bổ sung thêm nội dung về công tác cán bộ. Đối với các dự thảo báo cáo, tờ trình, Nghị quyết, đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát lại tiêu đề, nội dung đảm bảo kỹ lưỡng, có chất lượng, trình các Ban HĐND tỉnh thẩm tra kịp thời, đúng tiến độ; ngay sau cuộc họp, các tổ đại biểu HĐND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định; về mốc thời gian lấy số liệu báo cáo, thống nhất thực hiện theo quy định của Chính phủ; đối với việc tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh, bên cạnh việc tập trung xem xét các báo cáo, tờ trình, kỳ họp sẽ dành nhiều thời gian hơn cho các đại biểu thảo luận tại hội trường, thảo luận tại tổ những vấn đề mà cử tri quan tâm, những giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

 

Bích Diệp