Skip to main content

 1. Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2019
 2. Chỉ đạo phân luồng, tổ chức giao thông tại khu vực 02 đầu cầu Kỳ Cùng và một số tuyến đường để tránh ùn tắc, bảo đảm ATGT
 3. Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa, qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường
 4. Chỉ đạo công tác trực, báo cáo tình hình tết Dương lịch và tết Nguyên đán 2019
 5. Kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018
 6. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và qua dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn
 7. Chỉ đạo triển khai một số nội dung về quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản
 8. Thực hiện kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019
 9. Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa, qua dịch vụ công trực tuyến của Sở Khoa học và Công nghệ
 10. Tổ chức lại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học cơ sở các huyện Lộc Bình, Tràng Định, Bình Gia
 11. Công bố Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận tại Bộ phận một cửa và qua dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực Xây dựng
 12. Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2018 -2019
 13. Tăng cường công tác phòng, chống chuột bảo vệ sản xuất trồng trọt
 14. Tăng cường bảo đảm an toàn thông tin trong dịp Tết Dương lịch và Tết Kỷ Hợi 2019
 15. Tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2018
 16. Triển khai các biện pháp phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh
 17. Đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất và công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
 18. Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lạng Sơn
 19. Công bố thủ tục hành chính tiếp nhận, không tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa các cấp, qua dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực Tư pháp
 20. Chỉ đạo việc xuất khẩu hàng hoá đông lạnh, thủy hải sản qua cửa khẩu phụ Cốc Nam