Skip to main content
Submitted by on 10 June 2018
Ngày kết thúc góp ý

Mọi tổ chức, cá nhân có ý kiến đóng góp dự thảo xin gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông  trước ngày 20/6/2018, bản điện tử gửi về chicucthuylangson@gmail.com để tổng hợp

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
One file only.
128 MB limit.
Allowed types: doc docx xls xlsx pdf rar zip.