Skip to main content

Ngành BHXH nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

BHXH Việt Nam vừa có Thông báo số 264/TB-BHXH về Kết luận của tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị được tổ chức ngày 12/01/2018, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh.

         

Thông báo nêu rõ, nhằm phát huy những kết quả đạt được trong năm 2017, để đản bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao trong năm 2018, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thị Minh yêu cầu các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung sau: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị; hoàn thiện các văn bản quy định, hướng dẫn nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu cải cách TTHC, ứng dụng CNTT trong các hoạt động quản lý nghiệp vụ của Ngành.

         

Để triển khai hiệu quả công tác thu, phát triển đối tượng, các đơn vị trực thuộc, và BHXH các tỉnh cần triển khai đồng bộ và hiệu quả các mặt công tác như: Xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia, tích cực tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh và phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc phát triển đối tượng tham gia trong đó đặc biệt tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình và NLĐ tham gia BHXH tự nguyện; mở rộng, phát triển hệ thống Đại lý thu đến tận xã, phường, thôn, bản; đẩy mạnh hoạt động thanh tra chuyên ngành, đột xuất với những đơn vị sử dụng lao động chậm đóng, nợ BHXH, BHYT từ 03 tháng trở lên nhằm kiểm soát mức nợ đọng ở mức thấp nhất, tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan trong việc thanh tra, kiểm tra các đơn vị nợ đọng BHXH, các cơ sở KCB BHYT có chi phí bất hợp lý; đổi mới công tác truyền thông theo hướng trực quan, đơn giản, dễ hiểu, song song đó tiếp tục đẩy mạnh phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí để tuyên truyền chính sách BHHX, BHYT đến người dân, NLĐ, đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc biểu dương các gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong việc triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT;…

         

Về công tác trả sổ BHXH, cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH, BHXH các tỉnh cần tăng cường phối hợp phối với Bưu điện tỉnh khẩn trương rà soát dự liệu, in, trả sổ BHXH đến tận tay NLĐ đảm  bảo chất lượng, tiến độ; tiếp tục hoàn thiện dữ liệu hộ gia đình, cơ sở dữ liệu tập trung của Ngành; in toàn bộ thẻ BHYT theo mã số BHXH trên cơ sở dữ liệu đã được đồng bộ với dữ liệu hộ gia đình, kịp thời trả thẻ cho người tham gia.

         

Phải phát huy tối đa tiện ích của Hệ thống Thông tin giám định BHYT trong công tác kiểm soát chi phí KCB BHYT; tiếp tục triển khai hiệu quả công tác đấu thầu thuốc tập trung tại BHXH Việt Nam, đồng thời phối hợp với Bộ Y tế nghiên cứu trình Chính phủ cho phép triển khai đấu thầu thí điểm một số danh mục vật tư y tế trong thời gian tới.

         

Về cải cách TTHC và ứng dụng CNTT cần tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thực hiện theo các Nghị quyết số 19/NQ-CP và số 36a/NA-CP của Chính phủ góp phần nâng cao năng lực, nghiệp vụ, tinh thần thái độ phục vụ của đội ngũ công chức, viên chức toàn Ngành; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tập trung, kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành theo chỉ đạo của Chính phủ; đảm bảo nhân lực, mô hình tổ chức để vận hành có hiệu quả Trung tâm Dịch vụ khách hàng nhằm kịp thời giải đáp vướng mắc của các cơ quan, tổ chức, DN, NLĐ và người dân./.

                                                          

Nguồn: baohiemxahoi.gov.vn