Skip to main content

Tăng cường kinh nghiệm quốc tế về kiểm soát chi phí KCB BHYT

Thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội

Vừa qua, tại Wonju, Hàn Quốc, đoàn cán bộ BHXH Việt Nam đã tham dự chương trình chia sẻ kinh nghiệm của Hàn Quốc về kiểm soát chi phí KCB BHYT do Cơ quan Đánh giá và Giám định BHYT Hàn Quốc (HIRA) phối hợp với Ngân hàng thế giới (Worldbank) tổ chức.

 

Description: https://baohiemxahoi.gov.vn:4545/pic/new_BHXH/HD_BHXHVN/HTQT_20180316103207AM.jpg

 

Trong khuôn khổ chương trình, các chuyên gia của HIRA đã cung cấp cho các đại biểu tham dự những bài giảng tổng quan và chi tiết về kinh nghiệm của Hàn Quốc trong quá trình thực hiện nghiệp vụ giám định BHYT và đánh giá chất lượng dịch vụ y tế; xây dựng quy trình chuyên môn và sử dụng quy trình để xây dựng giá dịch vụ y tế, quản lý giá thuốc, vật tư y tế. Các chuyên gia cũng đã mô tả khái quát quá trình xây dựng và vận hành hệ thống giám định điện tử, trong đó ứng dụng các công nghệ hiện đại như “data mining”, “data warehouse” trong phân tích, giám sát. Đây là những kinh nghiệm hữu ích để BHXH Việt Nam tham khảo, vận dụng trong quá trình tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động giám định BHYT tại Việt Nam.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam