Skip to main content

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
98/TB-UBND Thông báo thời gian kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020; thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Văn Quan
55/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Tràng Định
53/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét đối với 02 dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh do Sở Nội vụ tham mưu trình.
52/GM-UBND Giấy mời dự Hội nghị trực tuyến về “Thúc đẩy phát triển công nghiệp chế biến nông sản và cơ giới hóa nông nghiệp”
50/GM-UBND Giấy mời họp chuyên đề xem xét nội dung dự thảo Kế hoạch thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Chính phủ
49/GM-UBND Giấy mời kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, công tác phòng chống dịch bệnh,thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Lộc Bình
46/GM-UBND Giấy mời Kiểm tra tình hình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, thực hiện công tác sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Bình Gia

LIÊN KẾT WEBSITE

Góp ý của tổ chức, cá nhân

Thống kê truy cập