Skip to main content

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại huyện Lộc Bình

Trước tình hình mưa lớn diễn ra trên địa bàn tỉnh, ngày 26/6/2018, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi kiểm tra thực tế tại một số điểm trọng yếu trên địa bàn huyện Lộc Bình.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại Hồ Tà Keo, xã Sàn Viên

 

Trong chương trình, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra tại Hồ Tà Keo, xã Sàn Viên. Tại đây, sau khi kiểm tra thực tế, nghe lãnh đạo sở, ngành, huyện báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện cần tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa nước theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn hồ chứa; chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình thời tiết, có những phương án xử lý kịp thời, không để bị động, bất ngờ, nhất là khi mùa mưa bão đang đến. Bên cạnh đó, cần bảo đảm nguồn nước sạch phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân; về lâu dài, cần phối hợp nghiên cứu, đề xuất những phương án khai thác hợp lý vùng lòng hồ để phát triển kinh tế như nuôi trồng thủy sản, du lịch… góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân, tạo thêm cảnh quan du lịch sinh thái của địa phương.

 

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa tại hạng mục cầu thi công qua sông Kỳ Cùng

 

Cũng trong chương trình, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra hạng mục công trình cầu qua sông Kỳ Cùng thuộc dự án Hồ chứa nước Bản Lải (giai đoạn 1). Dự án hồ chứa nước Bản Lải được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2019/QĐ-UBND ngày 31/10/2007. Sau đó được chuyển về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý. Mục tiêu của dự án là nhằm chống lũ tiểu mãn và lũ sớm, giảm lũ chính vụ cho thành phố Lạng Sơn và vùng phụ cận; cấp nước tưới, nước sinh hoạt, nước phục vụ phát điện và nuôi trồng thủy sản…

 

Đối với hạng mục công trình cầu qua sông Kỳ Cùng phục vụ cho việc triển khai dự án Hồ chứa nước Bản Lải hiện đang được Chủ đầu tư (Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 2) tích cực thi công, phấn đấu thông xe kỹ thuật vào tháng 01/2019. Sau khi kiểm tra thực tế, nghe báo cáo, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của Chủ đầu tư, các cơ quan có liên quan đã chủ động triển khai xây dựng các hạng mục công trình của dự án. Nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án, thời gian tới, đồng chí yêu cầu Chủ đầu tư, các cơ quan liên quan và UBND huyện cần tiếp tục tăng cường phối hợp trong tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong người dân; chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp trong công tác giải phóng mặt bằng; Chủ đầu tư tiếp tục tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình, trong đó, cần lưu ý đảm bảo an toàn tính mạng, thiết bị, máy móc khi thi công trong mùa mưa lũ./.

 

Bích Diệp