Skip to main content

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Sở Tài chính

Ngày 27/3/2018, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã đến kiểm tra, làm việc với Sở Tài chính về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2018 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

 

Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

 

Trong Quý I, Sở Tài chính đã kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 đúng quy định; thực hiện giao, phân bổ, kiểm tra việc thực hiện dự toán của các đơn vị; hướng dẫn về nghiệp vụ tài chính, ngân sách; tăng cường quản lý giá, công sản, hoạt động đầu tư, tài chính. Sở đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng.

 

Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện quý I là 1.134,8 tỷ đồng, đạt 19,25% dự toán Trung ương giao, bằng 101,6% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt 600 tỷ đồng, đạt 27,3% so với dự toán tỉnh giao, tăng so với cùng kỳ năm 2017; thu từ xuất nhập khẩu đạt 532 tỷ đồng, đạt 13% so với dự toán, bằng 85,1% so với cùng kỳ; công tác thu ngân sách trên địa bàn các huyện, thành phố đạt 395,183 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ.

 

Về công tác quản lý Quỹ Bảo lãnh tín dụng, Quỹ Đầu tư phát triển, Hội đồng quản lý các Quỹ đã tích cực triển khai hoạt động, trong năm 2017, Quỹ Đầu tư phát triển đã cho 5 doanh nghiệp vay vốn với tổng số vốn 40 tỷ đồng.

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả tích cực Sở Tài chính đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2018. Yêu cầu trong thời gian tới, Sở Tài chính tiếp tục chủ động, tích cực hơn nữa trong công tác tham mưu, quản lý tài chính, ngân sách tỉnh; kiểm tra, giám sát, đảm bảo tốt việc thực hiện các chế độ chính sách theo quy định; xây dựng, quản lý các loại giá; phối hợp tốt trong kiểm tra, kiểm soát việc thẩm định, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng, công tác rà soát, sắp xếp lại các đơn vị tự chủ về tài chính và công tác quản lý các quỹ đầu tư của tỉnh; tăng cường quản lý các nguồn vốn nhà nước; đẩy mạnh chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng, quản lý cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cải cách hành chính./.

 

 

Phương Linh