Skip to main content

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra xây dựng nông thôn mới tại xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn

Ngày 03/10/2018, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Vũ Sơn, huyện Bắc Sơn.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công trình xây dựng Trụ sở UBND xã

Theo báo cáo, đến nay, huyện Bắc Sơn có 05 xã đạt 19 tiêu chí, 02 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 12 xã đạt từ 05 - 9 tiêu chí và không có xã dưới 05 tiêu chí. Đối với xã Vũ Sơn là 1 trong 12 xã điểm của tỉnh phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2018. Tính đến nay, xã đã hoàn thành 14/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; trong đó, 05 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 4 (Điện), số 5 (Trường học), số 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), số 8 (Thông tin và Truyền thông), số 15 (Y tế). Đối với các tiêu chí chưa đạt, hiện đang được lãnh đạo huyện, xã tích cực chỉ đạo tổ chức thực hiện, nhất là đối với các công trình xây dựng trường học, nhà văn hóa, trạm y tế, trụ sở UBND xã.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận

Sau khi đi kiểm tra thực tế một số công trình đang xây dựng của xã, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, tuy huyện, xã đã có sự chủ động trong xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên, hiện còn 05 tiêu chí chưa đạt, thời gian tới đề nghị huyện Bắc Sơn, xã Vũ Sơn tiếp tục tập trung hoàn thành các tiêu chí chưa đạt trong năm 2018; trong đó, nỗ lực hoàn thành các công trình đang xây dựng như trụ sở UBND xã, trạm y tế, trường mầm non; tiếp tục theo dõi, đánh giá các mô hình phát triển sản xuất, nhân rộng mô hình hiệu quả, tập trung vào các sản phẩm có thế mạnh như cây quýt, có hướng phát triển cây dược liệu; quan tâm xây dựng chợ trung tâm xã, khu dân cư kiểu mẫu. Cùng với đó, UBND huyện Bắc Sơn quan tâm xây dựng nông thôn mới tại xã Tân Lập, xã Nhất Tiến là xã đặc biệt khó khăn nhằm đưa xã đạt chuẩn theo kế hoạch đã đề ra./.

Bích Diệp