Skip to main content

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự Lễ giao nhận quân năm 2017 tại thành phố Lạng Sơn

Sáng ngày 15/02/2017, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự  Lễ giao nhận quân năm 2017 của thành phố Lạng Sơn. Tham dự có đại diện Quân khu I; lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Công an tỉnh; đại diện đơn vị nhận quân; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các ban, ngành, đoàn thể thành phố Lạng Sơn.

 

Toàn cảnh buổi lễ

 

Tại Lễ giao nhận quân, thành phố Lạng Sơn có 122 thanh niên nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Các tân binh được giao về Sư đoàn 3 thuộc Quân khu I, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Lạng Sơn đã thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc, quy trình trong công tác sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt, phát lệnh gọi nhập ngũ và đảm bảo số lượng, chất lượng công dân nhập ngũ ở địa phương theo quy định.

 

Các thanh niên nhập ngũ tại Lễ giao nhận quân

 

Tại buổi lễ, lãnh đạo thành phố Lạng Sơn đã thắp lửa truyền thống, đánh trống ra quân và phát biểu chúc mừng, căn dặn các thanh niên lên đường nhập ngũ. Đại diện các thanh niên nhập ngũ đã hứa quyết tâm học tập và rèn luyện luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp của Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo thành phố Lạng Sơn, đơn vị nhận quân tặng hoa, động viên thanh niên nhập ngũ

 

Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các đại biểu tham dự buổi lễ đã tặng hoa và căn dặn, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ.

 

Thanh niên thành phố Lạng Sơn lên đường nhập ngũ

 

Phương Linh