Skip to main content

Đoàn khảo sát Bộ Nội vụ làm việc tại tỉnh về tình hình hoạt động hội sau cấp phép

Ngày 15/11/2018, Đoàn khảo sát của Bộ Nội vụ do đồng chí Thang Thị Hạnh, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về tình hình tổ chức, hoạt động của hội sau cấp phép. Tiếp và làm việc với đoàn có lãnh đạo Sở Nội vụ, các sở, ban, ngành liên quan, đại diện một số hội cấp tỉnh.

 

Các đại biểu dự buổi làm việc

 

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội trên địa bàn tỉnh. Hiện nay toàn tỉnh có 1.559 hội từ tỉnh đến cơ sở với tổng số 371.849 hội viên, trong đó có 526 hội đặc thù, tổng số biên chế được giao cho cấp hội là 99 biên chế. Nhìn chung, các tổ chức hội luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật và hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích đề ra. Nhiều hội tích cực tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phát huy được vai trò, vị trí của tổ chức hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Tuy nhiên, hoạt động của nhiều hội còn hạn chế, kết quả một số nhiệm vụ chưa đạt kế hoạch, mục đích đề ra.

 

Tại buổi làm việc, tỉnh đã kiến nghị với Đoàn khảo sát một số nội dung như: điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy định về quản lý tổ chức, hoạt động hội và biên chế, kinh phí cho hội, xác định hội đặc thù và chế độ chính sách liên quan; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác hội cho cán bộ, công chức trực tiếp tham mưu quản lý nhà nước về hội và những người giữ chức danh chủ chốt tại hội.

 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thang Thị Hạnh, Trưởng đoàn khảo sát ghi nhận các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, những nội dung này sẽ được Đoàn tổng hợp, báo cáo Bộ Nội vụ. Trong thời gian tới, đề nghị tỉnh tiếp tục tăng cường công tác quản lý đối với các tổ chức hội sau cấp phép để nâng cao hiệu quả hoạt động của các hội, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh./.

 

Phương Linh