Skip to main content

Đoàn công tác của Sở xây dựng làm việc với UBND TPLS

Chiều 15/11/2018, Đoàn công tác của Sở Xây Dựng tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn và các thành viên một số sở, ngành liên quan đã có cuộc kiểm tra kết quả thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và kiểm tra tình hình thực hiện các chỉ tiêu tỷ lệ dân cư thành thị được sử dụng nước sạch; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được xử lý và thu gom năm 2018 trên địa bàn Thành phố Lạng Sơn (TPLS).

 

 

IMG_1874.JPG

Quang cảnh buổi kiểm tra

Theo báo cáo, đối với kết quả thực hiện hỗ trợ về nhà, ở tính từ năm 2014 đến tháng 10/2018, ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã hoàn thành hỗ trợ từ nguồn ngân sách Trung ương để xây mới nhà ở cho 27 hộ gia đình người có công công với cách mạng có khó khăn với số tiền trên 1 tỷ đồng; cải tạo, sửa chữa 35 hộ, kinh phí thực hiện 700 triệu đồng và số hộ đã được hỗ trợ từ nguồn khác để xây mới và cải tạo nhà ở là 17 hộ. Hiện nay số hộ không thực hiện hỗ trợ được do không còn nhu cầu hỗ trợ là 03 hộ. Theo đó, UBND TPLS cũng đang thực hiện hỗ trợ, dự kiến hoàn thành trong năm 2019 là 03 hộ thuộc diện được hỗ trợ xây mới, 02 hộ thuộc diện dược hỗ trợ sửa chữa với tổng kinh phí 160 triệu đồng. Đối với chỉ tiêu cư dân thành thị được sử dụng nước sạch và chỉ tiêu tỷ lệ chất thải rắn đô thu gom trên địa bàn TPLS, theo sô liệu báo cáo toàn thành phố hiện nay có 12 trạm xử lý nước ngầm và 03 trạm bơm xử lý nước mặt đảm bảo dân số trên địa bàn được sử dụng nước sạch là 99%; tổng khối lượng chất thải rắn đô thị được thu gom đạt trên 96%.

 

 

IMG_1871.JPG

Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu kết luận buổi kiểm tra

Phát biểu kết luận kiểm tra trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các sở ngành và đơn vị liên quan của TPLS, đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn đề nghị UBND TPLS khẩn chương hoàn thiện các hồ sơ và tiếp tục giải ngân vốn Chương trình hỗ trợ người có công với cách mạng được về nhà ở theo quyết định số 22/2013 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước, mạng lưới cấp thoát nước đô thị và công tác quản lý chất thải của tổ chức, cá nhân trong công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nhằm cải thiện môi trường ngày càng xanh – sạch – đẹp./.

 

Thanh Huệ

Đài Phát thanh – truyền hình Lạng Sơn