Skip to main content

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát địa điểm dự kiến thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh

Chiều 26/6/2018, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát địa điểm (trụ sở Tỉnh ủy cũ) dự kiến thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

 

Chủ tịch UBND tỉnh khảo sát tại trụ sở Tỉnh ủy (cũ)

 

Đoàn đã khảo sát trụ sở Tỉnh ủy cũ, xem xét tính phù hợp của địa điểm này để thành lập Trung tâm Hành chính công của tỉnh theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 của Chính phủ. Dự án cải tạo, sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy cũ với mục tiêu ban đầu để bố trí nơi làm việc cho Ban Nội chính và Thư viện tỉnh có quy mô nhà 3 tầng, diện tích xây dựng 837 m2, diện tích sàn 2.690 m2.

 

Sau khi khảo sát, nghe báo cáo của Văn phòng Tỉnh ủy và ý kiến góp ý của các sở, ngành liên quan, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh việc để nhiều cơ quan sử dụng địa điểm này là không hợp lý, bất cập, vì vậy thống nhất chọn trụ sở Tỉnh ủy cũ cải tạo, sửa chữa để làm Trung tâm Hành chính công của tỉnh nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách hiện nay. Văn phòng Tỉnh ủy làm chủ đầu tư dự án tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành các thủ tục cần thiết, khẩn trương sửa chữa, tập trung cải tạo công năng sử dụng tầng 1 để sớm đưa công trình vào sử dụng.

 

Thùy Linh